O pracowni z sercem.

21 stycznia 2023 r. o godzinie 9.00 odbyło się drugie spotkanie dzieci ze szkół podstawowych z gminy Młodzieszyn, które rozpoczęły zajęcia w sekcji plastycznej,  pod nazwą:  „Kocham Polskę … z sercem ”.  Zajęcia malarskie skierowane są do dzieci.

Pracownia zaczęła działać w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach.

Celem jest poznawanie sposobu malowania farbami akrylowymi.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kamionie oraz Młodzieszynie wykonały obrazy:  serc, z których są bardzo zadowolone.

Inicjatorami powstania pracowni są mieszkańcy wsi Witkowice. Wsparcia do powstania pracowni dokonali: radny gminy Młodzieszyn:  Krzysztof Bielecki, sołtys wsi Witkowice: Włodzimierz Bogucki oraz przewodniczący OSP Witkowice: Roman Stobiecki.

Pracownia:  „Kocham Polskę … z sercem” otrzymała wsparcie: Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz wójta Moniki Pietrzyk, która wspiera całym sercem tę inicjatywę.

Jedno z serc symbolicznie przekazujemy Monice Pietrzyk wójtowi Gminy Młodzieszyn z nadzieją na dalszą współpracę.

Jarosław Miaśkiewicz                                                                                                                                       Event Manager.                                                                                                                           Prezes Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego.