O Nas

Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego posiada status:
STOWARZYSZENIA
pod numerem KRS: 0000424357
ZARZĄD
Na czele Towarzystwa stoi społeczny zarząd, w skład którego wchodzą:

Jarosław Miaśkiewicz – Prezes

Piotr Klata- Wiceprezes

Wiesława Góralczyk-Sekretarz

Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego założone w 2012 roku wyrasta z ducha malarstwa polskiego i zapomnianych polskich malarzy. Jednoczy ludzi, chcących pracować dla ogólnego dobra, a w szczególności dla społeczności lokalnej.

Fundamentalnym celem jego działalności jest: upowszechnianie wiedzy jako źródła wszelkiego postępu.

Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego: stoi na straży narodowych wartości  oraz ochroną otacza dobra kultury, będące miarą

ludzkiej cywilizacji.

Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego uchwalamy , aby jego postanowienia wypełniać ku pożytkowi publicznemu. Wszystkich, którzy dla dobra Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego ten Statut będą stosowali, wzywamy ,aby czynili to,dbając o zachowanie godności człowieka i jego prawa do wolności, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę naszego stowarzyszenia.