Metryczki do prac plastycznych, które wezmą udział w konkursie plastycznym

Metryczki do prac plastycznych, które wezmą udział w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym im. Władysława Ślewińskiego pt. Kocham Polskę …Ojczyzna Przyszłości
Załącznik Nr 1 do Regulaminu
XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
im. Władysława Ślewińskiego
pt. „Kocham Polskę… Ojczyzna Przyszłości”

METRYCZKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Imię i nazwisko autora pracy
(litery drukowane)
Nazwa szkoły,
adres i telefon kontaktowy
Klasa (wiek ucznia)
Tytuł pracy
Imię i nazwisko opiekuna, tel. kom. (nauczyciela przygotowującego uczestnika do konkursu)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb Konkursu, w tym podanie imienia i nazwiska uczestnika do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Organizatora Konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych

…………………………………………………………………………………….
/podpis opiekuna prawnego/

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
im. Władysława Ślewińskiego
pt. „ Kocham Polskę…Ojczyzna Przyszłości”

METRYCZKA DLA UCZESTNIKÓW DOROSŁYCH
Imię i nazwisko autora pracy
(litery drukowane)
Adres zamieszkania,
tel. kontaktowy
Tytuł pracy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb Konkursu, w tym podanie imienia i nazwiska uczestnika do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Organizatora Konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych
…………………………………………………………………………………….
/podpis uczestnika/

Załącznik Nr 3 do Regulaminu
XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
im. Władysława Ślewińskiego
pt. „ Kocham Polskę… Ojczyzna Przyszłości”

METRYCZKA DLA PRAC RODZINNYCH
Imię i nazwisko autora pracy
(litery drukowane)
Nazwa szkoły,
adres i telefon kontaktowy
Klasa (wiek ucznia)
Tytuł pracy
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna, tel. kom. ( rodzica lub opiekuna przygotowującego uczestnika do konkursu)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb Konkursu, w tym podanie imienia i nazwiska uczestnika do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Organizatora Konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych

…………………………………………………………………………………….
/podpis rodzica lub opiekuna prawnego/