To Polska I Nasi Ojcowie, III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

To Polska I Nasi Ojcowie, III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Rok 2014
III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
im.Władysława Ślewińskiego
pod tytułem ;
” Kocham Polskę …To Polska i Nasi Ojcowie ”

ORGANIZATORZY

Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego
Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie

KONKURS ODBYWA SIĘ POD PATRONATEM HONOROWYM

MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE
dr Agnieszka Morawińska
Muzeum Narodowego w Kielcach – dr Robert Kotowski Górnośląskiego Muzeum w Bytomiu –

dr Dominik Abłamowicz

Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik
POSŁA NA SEJM RP Macieja Małeckiego
BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW Piotra Osieckiego
STAROSTY POWIATU SOCHACZEWSKIEGO
Tadeusza Korysia

Wójtów gmin:
MŁODZIESZYN Joanny Szymańskiej
SOCHACZEW Mirosława Orlińskiego
BROCHÓW Andrzeja Fijołka
TERESIN Marka Olechowskiego
IŁÓW Romana Kujawy
NOWA SUCHA Macieja Mońka
RYBNO Grzegorza Kropiaka

JURY KONKURSU

RYSZARD SEKUŁA, profesor, nauczyciel, artysta malarz warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
Dr hab. ŁUKASZ RUDNICKI, adiunkt na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
MARCIN HUGO-BADER, artysta malarz
JAROSŁAW MIAŚKIEWICZ, artysta malarz, prezes Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego
URSZULA GAWŁOWSKA, historyk sztuki, nauczyciel
URSZULA WRZESIŃSKA, bibliotekarz, miłośniczka malarstwa Władysława Ślewińskiego
ANNA PAŁYS, kustosz, sekretarz konkursu

N A G R O D Y i DYPLOMY
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego

PIOTR ŚLIWA, uczeń Szkoły Podstawowej im. świętego Maksymiliana Mari Kolbe w Teresinie nauczyciel Małgorzata Klata, kategoria: szkoły podstawowe

JAN MROŻEK,uczestnik koła plastycznego przy Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu instruktor Maria Mrożek, kategoria gimnazja

KATARZYNA MROŻEK, uczestniczka koła plastycznego przy Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu , instruktor Maria Mrożek, kategoria : szkoły średnie

DYPLOM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
NAGRODA im. Władysława Ślewińskiego, ufundowana przez WOJCIECHA FIBAKA dla:
MARZANNA SOBIERAJ, Sochaczew , w kategorii : dorośli

N A G R O D A i DYPLOM
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995 Lecha Wałęsy
Dagmara Cybulska,Gimnazjum Nr 2 w Sochaczewie,
nauczyciel Zdzisław Chlebowski

DYPLOM i N A G R O D A im. Władysława Ślewińskiego, ufundowana przez WOJCIECHA FIBAKA
Danuta Sawa, Sochaczew, w kategorii : dorośli

DYPLOM i Nagroda im. Władysława Ślewińskiego,
ufundowana przez Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego
Aleksandra Rdes,Z S im. Jana Pawła II w Baranowie , nauczyciel Małgorzata Rytel-Kunc

Dyplom i Nagroda im. Władysława Ślewińskiego, ufundowana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

Kamil Biernacki , Warsztaty Terapii Zajęciowej “JUTRZENKA” w Sochaczewie

Cezary Widawski, ZSP nr 4 w Żyrardowie ,
nauczyciel Ewa Wysocka

Dyplom i Nagroda im. Władysława Ślewińskiego, ufundowana, przez Samorząd Miejski w Sochaczewie
Przemysław Drużny,Gimnazjum Nr 2 w Sochaczewie, nauczyciel Zdzisław Chlebowski

Dyplom i Nagroda im. Władysława Ślewińskiego, ufundowana przez Starostę Powiatu Sochaczewskiego ,Tadeusza Korysia
Michał Florczak, Warsztaty Terapii Zajęciowej “JUTRZENKA”
w Sochaczewie

Dyplom i Nagroda im. Władysława Ślewińskiego, ufundowana przez Przewodniczącą Rady Powiatu

Halinę Pędziejewską

Adam Szymański, Miejskie Przedszkole Nr 6 w Sochaczewie , nauczyciel Jolanta Kamińska

Dyplomy i Nagrody im. Władysława Ślewińskiego ufundowane
przez Wójtów Gmin Powiatu Sochaczewskiego

Julia Krysztowiak , SP.im. gen. St. Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie , nauczyciel M.Jackowska

Fundator Nagrody: Gmina Młodzieszyn,
Wójt Joanna Szymańska

Martyna Wielogórska ,SP. im. M. Kolbego w Teresinie, nauczyciel Małgorzata Klata

Fundator Nagrody: Gmina Teresin, Wójt Marek Olechowski

Joanna Pertykowska, ZSP w Żyrardowie, nauczyciel Dorota Misiak, kategoria: szkoły podstawowe

Paulina Kępka, ZSP w Żyrardowie, nauczyciel Dorota Misiak, kategoria gimnazja

Fundator Nagrody : Gmina Sochaczew, Wójt Mirosław Orliński

Lidia Ziemkiewicz, SP w Brochowie ,
nauczyciel Bogusława Siekiera, kategoria: szkoły podstawowe

Sebastian Szymańczak, ZS im. Jana Pawła II w Baranowie , nauczyciel Małgorzata Rytel-Kunc

Fundator Nagrody: Gmina Brochów, Wójt Andrzej Fijołek

Dyplomy i Nagrody im. Władysława Ślewińskiego, ufundowane przez MUZEUM NARODOWE W KIELCACH, DYREKTOR dr Robert Kotowski

Dorota Pęksa , ,uczestniczka koła plastycznego przy Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu ,
instruktor Maria Mrożek, kategoria : szkoły średnie

Klaudia Brzezińska, ZSP w Dąbrowie Górniczej,
nauczyciel Mariusz Wnukowski

Klaudia Ciepak, ZSP w Dąbrowie Górniczej ,
nauczyciel Mariusz Wnukowski

Weronika Cieślik, ZSP w Dąbrowie Górniczej,
nauczyciel Mariusz Wnukowski

Patrycja Mezińska, Szkoła Podstawowa im. M. Kolbego w Teresinie , nauczyciel Małgorzata Klata

Jakub Zając , Szkoła Podstawowa im. M. Kolbego w Teresinie, nauczyciel Małgorzata Klata

Hanna Mika, ZS Publicznych Nr 6 im.Jana Pawła II
w Żyrardowie , nauczyciel Dorota Misiak

Dyplomy i Nagrody im. Władysława Ślewińskiego, ufundowane przez MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE , DYREKTOR dr Agnieszka Morawińska

Alicja Tomaszewska , SP im. Jana Pawła II w Baranowie,nauczyciel Małgorzata Rytel- Kunc

Dominika Kożuch, ZPSP im. Wojciecha Gersona w Warszawie
Aleksandra Sienkiewicz, Z.P.S.P im. Wojciecha Gersona w Warszawie

Dyplomy i Nagrody im. Władysława Ślewińskiego, ufundowane przez GÓRNOŚLĄSKIE MUZEUM W BYTOMIU , DYREKTOR dr Dominik Abłamowicz

Teresa Matusiak, mieszkanka Sochaczewa

Wiktoria Karbowniczek, Z.S im. Jana Pawła II w Baranowie, nauczyciel Małgorzata Rytel – Kunc

Karol Wysocki, Szkoła Podstawowa im. M. Kolbego w Teresinie nauczyciel Małgorzata Klata

Dyplom i Nagroda im. Władysława Ślewińskiego, ufundowana przez Redakcję Tygodnika Express Sochaczewski

Wiktoria Derdzikowska, SP im. Jana Pawła II w Baranowie, nauczyciel Małgorzata Rytel – Kunc

Dyplom i Nagroda im. Władysława Ślewińskiego, ufundowana przez Redakcji Radia Fama
Norbert Bodych , Z.S Publicznych Nr 6 im.Jana Pawła II w Żyrardowie , nauczyciel Dorota Misiak

Dyplom i Nagroda im. Władysława Ślewińskiego, ufundowana przez Mirosława Adama Orlińskiego

Szymon Kosman, Miejskie Przedszkole nr 1 w Sochaczewie, nauczyciel Regina Pakulska

Dyplom i Nagroda im. Władysława Ślewińskiego, ufundowana przez DYREKTORA M.B.P. w Sochaczewie, Barbarę Bronicz

Oliwia Łapińska , Gimnazjum nr 4 w Żyrardowie ,
nauczyciel Ewa Wysocka

Dyplom i Nagroda im. Władysława Ślewińskiego, ufundowana przez PREZESA, TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MALARSTWA, artystę malarza, Jarosława Miaśkiewicza

Paulina Gajda , Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie , nauczyciel Zdzisław Chlebowski

Dyplom i Nagroda im.Władysława Ślewińskiego ,ufundowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie Dyrektor dr Marek Świca Martyna Baranowska , ZSP nr 6 w Żyrardowie,
nauczyciel Dorota Misiak

Dyplom i Nagroda im. Władysława Ślewińskiego ufundowana przez Redakcję Radia Niepokalanów ,Dyrektora o.Damiana Karczmara dla:

Karola Wróbla , Miejskie Przedszkole nr 6 w Sochaczewie ,nauczyciel Jolanta Kamińska

Dyplom i Nagroda im.Władysława Ślewińskiego ufundowane przez Wójta Gminy Iłów Romana Kujawę dla:
Karoliny Łacheta , SP w Kapturach nauczyciel Anna Kamińska

W roku 2014 na III Ogólnopolskim Konkursie
Plastyczny im.Władysława Ślewińskiego wręczono 39 nagród