Nasza misja

czyli do czego dążymy, po co istniejemy, dla kogo…

Po co istniejemy?

– aby tworzyć działalność związaną z rozwojem świadomości społecznej w sferze malarstwa i życiorysu Władysława Ślewińskiego.

– aby podtrzymywać tradycję narodową poprzez wydarzenie artystyczne „Kocham Polskę …” Władysław Ślewiński jego narodowo-patriotyczny charakter,

– wspieramy szanowanie pamiątek i zapomniane losy malarzy polskich, chociażby naszego patrona,

– chcemy tworzyć co roku  Ogólnopolski Sochaczewski Konkurs Plastyczny im. Władysława Ślewińskiego

– chcemy tworzyć wystawy malarskie dla dzieci i młodzieży dotyczące ich twórczości, a także Władysława Ślewińskiego, przy wsparciu Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
Dr Agnieszki Morawińskiej,

– chcemy wspierać działalność wspomagającą rozwój wspólnot wiejskich i społeczności lokalnej poprzez budzenie świadomości i nasycenia kulturą,