Życiorys: w cieniu, pechowy żywot artysty malarza.

Rozdział pierwszy

Dzieciństwo: narodziny, chrzest, pamiątki, tablice, jubileusze

Władysław Ludwig Ślewiński urodził się 1 czerwca 1856 roku w niedzielę o godzinie 13.00 we wsi Białynin Starym nad rzeczką Pisią, prawobrzeżnym dopływem Bzury, niedaleko Żelazowej Woli. Białynin Stary to wieś położona:                                                                              powiat  Sochaczew, obecnie gmina Nowa Sucha.

Drewniany dwór, w którym urodził się, artysta już nie istnieje. Dwór znajdował się obok powstałej w Białyninie Starym w latach 70. kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Dziecko zostało ochrzczone w kościele parafialnym pod wezwaniem świętych Męczenników Jana i Pawła w Mikołajewie obecnie gmina Teresin.

19 czerwca 1856 roku w czwartek o godzinie 9 rano. Na chrzcie chłopcu nadano dwa imiona, przy czym drugiego imienia nigdy nie używał. Drugie imię: Ludwig odziedziczył po ojcu chrzestnym, kapitanie wojsk carskich – Rosyjskich Ludwiku Ślewińskim, który na stałe mieszkał w Warszawie. Ojciec chrzestny w chwili chrztu miał dwadzieścia pięć lat. Takie było prawo kościelne, że byli też świadkowie sakramentu chrztu. Świadkiem tego sakramentu był Feliks Laskowski, właściciel wsi Kęszyce, mający wtedy czterdzieści lat. Matką chrzestną była Agnieszka Radzyńska. Chłopca ochrzcił ksiądz Jakub Godlewski, był proboszczem parafii w Mikołajewie w latach od: 1852 roku do 1879 roku. 

Artysta malarz Władysław Ślewiński był synem Kajetana Konstantego Ślewińskiego (ur. 18 .02 1827 r. w Białyninie Starym – zmarłego w dniu 16 lutego 1915 r. w Warszawie; herb rodzinny: Szreniawa. Ojciec artysty był właścicielem dóbr w rawskim, w powiecie radomskim. Był dziedzicem wsi Białynin. W chwili chrztu miał dwadzieścia dziewięć lat. W domu rodzinnym panowała aura polskości i patriotyzmu. Kajetan, Konstanty Ślewiński był powstańcem, po upadku Powstania Styczniowego został ukarany przez zaborcę rosyjskiego zesłaniem na Sybir.     

 Matka narodzonego chłopca w chwili chrztu już nie żyła, zmarła, mając dwadzieścia jeden lat. Było to dziesięć dni po porodzie: 10 czerwca 1856 roku we wtorek.  Młoda kobieta została pochowana do grobu rodzinnego Ślewińskich na cmentarzu w Mikołajewie.                Pomnik rodzinny zachował się do dzisiaj. 

Na bardzo wysokim, neogotyckim, żeliwnym pomniku znajdowały się oprócz tablicy matki dwie puste tablice przygotowane na dalsze pochówki rodzinne. Ta jedyna tablica na pomniku, która widniała jako jedyna , przez sto sześćdziesiąt dwa lata i głosiła napis o treści:

HELENIE z MYSYROWICZÓW

ŚLEWIŃSKIEJ.

ZMARŁEJ DNIA 10 CZERWCA

1856 ROKU w 21- ej WIOŚNIE ŻYCIA

POZOSTAŁY. MĄŻ I RODZICE

POMNIK TEN

POŚWIĘCAJĄ.

 Pragnę przypomnieć ważny historyczny fakt. W 156.rocznicę urodzin i chrztu Władysława Ślewińskiego, 16 czerwca 2012 roku, rodzinna firma państwa Laskowskich z Teresina powiesiła w kościele w Mikołajewie tablicę pamiątkową. Została ona zaprojektowana i odlana przez poznańską rzeźbiarkę, Emilię Bogucką. Tablica została zakupiona z inicjatywy Jarosława Miaśkiewicza, prezesa Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego. Fundatorem tablicy pamiątkowej jest: Marek Olechowski, wójta gminy Teresin oraz cała gmina.

2 września 2012 roku poświęcania tablicy upamiętniającej narodziny i chrzest dokonali: Jego Ekscelencja ksiądz biskup ordynariusz diecezji łowickiej, Andrzej Franciszek Dziuba oraz Proboszcz parafii ksiądz Janusz Zabłocki. Treść tablicy brzmi:

W TEJ ŚWIĄTYNI

W DNIU 19 CZERWCA 1856 R.

ZOSTAŁ OCHRZCZONY

WŁADYSŁAW

ŚLEWIŃSKI

ARTYSTA MALARZ

URODZONY 1 CZERWCA 1856 R.

W BIAŁYNINIE

 

Na uroczystej Mszy Świętej obecny był Marek Fergiński,                                                                    zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew

Marek Olechowski, wójt Gminy Teresin, oraz mieszkańcy okolicznych gmin.

Przed Mszą Świętą odbył się wykład historyczny o Władysławie Ślewińskim, który wygłosił Aleksander Grzegorz Turczyk znany nauczyciel, historyk ziemi sochaczewskiej, autor wielu książek: Historie Sochaczewskie, Z Ziemi Sochaczewskiej, Cmentarz Parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego

W roku 2018 obchodzono stulecie śmierci Władysława Ślewińskiego. Wtedy to została zamontowana druga tablica pamiątkowa na pomniku o treści:

– AU GRAND ARTISTE –

WŁADYSŁAW ŚLEWIŃSKI

1856-1918

W 100.ROCZNICĘ ŚMIERCI

RODACY

Tablica została poświęcona 18 marca 2018 roku wspólnie przez: księdza biskupa diecezji łowickiej Andrzeja Franciszka Dziubę oraz księdza proboszcza Krzysztofa Żochowskiego.

Wielkiemu Artyście  Malarzowi, Władysławowi  Ślewińskiemu, któremu grób po wygaśnięciu koncesji sprzedano w 1930 roku na cmentarzu Bagneux pod Paryżem a szczątki nie wiadomo, gdzie zostały pochowane ?

W 100. rocznicę śmierci zmarłemu artyście malarzowi Jego Ekscelencja ksiądz biskup ordynariusz diecezji łowickiej, Andrzej Franciszek Dziuba odprawił Mszę Świętą w kościele w Mikołajewie.                     

Władysław Ślewiński, symbolicznie wrócił do grobu rodzinnego, do grobu matki na cmentarz do Mikołajewa.

Aktów prawnych i pozwolenia od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku uzyskał: Jarosław Miaśkiewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego.  Fundatorem tablicy pamiątkowej jest Urząd Gminy Teresin. Wójt Marek Olechowski oraz były zastępca wójta Marek Jaworski. Na uroczystej Mszy Świętej obecni byli: Maciej Małecki, poseł na Sejm RP. Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew, Bogdan Linard, przewodniczący Rady Gminy Teresin, były zastępca wójta gminy Teresin Marek Jaworski.

Barbara Bronicz, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie

Anna Pałys, Kustosz MBP w Sochaczewie oraz Urszula Wrzesińska, bibliotekarz

Małgorzata Hetman , Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie

Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego.

 Uczniowie- Harcerze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Wyczółkach z pocztem sztandarowym szkoły.

Jubileusz zakończył koncert muzyczno – wokalny w wykonaniu Iwony Niemyjskiej wraz z synami.

Jeszcze jedna pamiątka w Mikołajewie. W kościele pod chórem znajduje się też tablica pamiątkowa, na której na samej górze widnieje herb Jastrzębiec. Tablica poświęcona jest zmarłej matce. Młody wdowiec prosi o modlitwę. Treści tablicy brzmi:

Helena

z Mysyrowiczów

ŚLEWIŃSKA

zmarła w 21-ej wiośnie życia

dnia 10 Czerwca 1856 roku.

Pozostały niczem

niepocieszony mąż

prosi o westchnienie za

Jej duszę

Do BOGA.

 

 

 Wychowaniem sieroty- małego Władysława Ślewińskiego, zajmowała się babka do 1866 roku, wtedy to rozpoczął edukacje w gimnazjum w Radomiu, gdzie ukończył maturę. Potem 1875 roku rozpoczął naukę w Szkole Rolniczej w Czernichowie, wtedy to namalował – akwarelę Młyn wodny własność prywatna Sochaczew.