N A G R O D Y I D Y P L O M Y

N A G R O D Y  I  D Y P L O M Y

NAGRODY I DYPLOMY UFUNDOWANE OD

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY

 Karolina Krauzowicz, lat 9, uczennica kl. II. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor: Maria Mrożek, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci młodsze, klasy od 0 – IV, od 6 do 10 lat

 Kamil Sprutta, lat 13, uczeń kl. VIII. Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie, instruktor: Jerzy Kopras, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci starsze, klasy od V-VII, od 11 do15 lat

Agnieszka Stachowiak, lat 15, uczennica kl. I. Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie, instruktor: Jerzy Kopras, w kategorii: szkoły średnie, młodzież  

Łukasz Mrożek, mieszkaniec Nowego Targu, w kategorii: dorośli

NAGRODA IM. WŁADYSŁAWA ŚLEWIŃSKIEGO UFUNDOWANA PRZEZ POSŁA NA SEJM RP MACIEJA MAŁECKIEGO

Łucja Kasiniak, lat 10, 5, uczennica kl. IV. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor: Maria Mrożek, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci młodsze, klasy od 0 – IV, od 6 do 10 lat

 NAGRODA IM. WŁADYSŁAWA ŚLEWIŃSKIEGO, UFUNDOWANA PRZEZ STAROSTĘ POWIATU SOCHACZEWSKIEGO, JOLANTĘ GONTA

 Aurelia Pabian, lat 10, uczennica kl. IV. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor: Maria Mrożek, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci młodsze klasy od 0 – IV, od 6 do 10 lat

NAGRODA IM. WŁADYSŁAWA ŚLEWIŃSKIEGO, UFUNDOWANA PRZEZ STAROSTĘ POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO, KRZYSZTOFA DZIWISZA

 Filip Nowecki, lat 10, uczeń kl. IV. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie, nauczyciel: Małgorzata Rytel-Kuc, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci młodsze klasy od 0 – IV, od 6 do 10 lat

 Krystian Misiak, lat 11, uczeń kl. V. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie, nauczyciel: Ewa Wysocka, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci starsze, klasy od 0 – IV, 11-15 lat

NAGRODA IM. WŁADYSŁAWA ŚLEWIŃSKIEGO, UFUNDOWANA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEWA, PIOTRA OSIECKIEGO

 Zofia Głąbińska, lat7, uczennica kl. I. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor: Maria Mrożek, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci młodsze, klasy od 0 – IV, od 6 do 10 lat

NAGRODA IM. WŁADYSŁAWA ŚLEWIŃSKIEGO, UFUNDOWANA PRZEZ DYREKTORA MBP W SOCHACZEWIE, BARBARĘ BRONICZ

Wiktoria Fryźlewicz, lat 11, uczennica kl. V. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor: Maria Mrożek, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci starsze, klasy od 0 – IV, 11-15 lat

  NAGRODA IM. WŁADYSŁAWA ŚLEWIŃSKIEGO, UFUNDOWANA PRZEZ DYREKTORA SOCHACZEWSKIEGO CENTRUM KULTURY, ARTURA KOMOROWSKIEGO

 Szymon Fryźlewicz, lat8, uczeń kl. II. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor: Maria Mrożek, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci młodsze, klasy od 0 – IV, od 6 do 10 lat

       NAGRODY IM. WŁADYSŁAWA ŚLEWIŃSKIEGO, UFUNDOWANE

          PRZEZ WÓJTÓW GMIN POWIATU SOCHACZEWSKIEGO:

FUNDATOR NAGRODY: GMINA MŁODZIESZYN, WÓJT MONIKA PIETRZYK

 Antonina Czubak, lat 10, uczennica kl. IV. Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota – Skotnickiego w Młodzieszynie, nauczyciel: Beata Ciura, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci młodsze, klasy od 0-IV od 6-10 lat                  

FUNDATOR NAGRODY: GMINA TERESIN, WÓJT MAREK OLECHOWSKI

Kornelia Bogiel, lat 10, uczennica kl. IV. Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie, nauczyciel: Agnieszka Fortuna, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci młodsze, klasy od 0-IV, od 6-10 lat                  

FUNDATOR NAGRODY: GMINA NOWA SUCHA, WÓJT MACIEJ MOŃKA

 Karol Bugaj, lat 9, uczeń kl. II. Szkoła Podstawowa im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej, nauczyciel: Romualda Trzcińska, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci młodsze, klasy od 0-IV, od 6-10 lat                  

FUNDATOR NAGRODY: GMINA SOCHACZEW, WÓJT MIROSŁAW ORLIŃSKI

Wiktoria Adamczyk, lat 15, uczennica kl. VIII. Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota – Skotnickiego w Młodzieszynie, nauczyciel: Beata Ciura, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci starsze, klasy od V-VII, od 11-15 lat

NAGRODA IM. WŁADYSŁAWA ŚLEWIŃSKIEGO, UFUNDOWANA PRZEZ DYREKTORA MUZEUM ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ I POLA BITWY NAD BZURĄ, MICHAŁA GÓRNEGO

Aleksandra Mikołajska, lat 16, uczennica kl. II. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor: Maria Mrożek, w kategorii: szkoły średnie, młodzież   

 NAGRODY IM. WŁADYSŁAWA ŚLEWIŃSKIEGO, UFUNDOWANE

PRZEZ DYREKTORA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE

PROF. DR HAB. ŁUKASZA GAWŁA

Adrian Klepacki, lat 11, uczeń kl. V. Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie, nauczyciel: Elżbieta Lipska, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci starsze, klasy V-VII od 11-15 lat

Franciszek Budzyk, lat 15, uczeń kl. VIII. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor: Maria Mrożek, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci starsze, klasy V-VII, od 11-15 lat

NAGRODY IM. WŁADYSŁAWA ŚLEWIŃSKIEGO, UFUNDOWANE PRZEZ

DYREKTORA MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

PROF. DR HAB. ANDRZEJA SZCZERSKIEGO  

 Anna Ligęza, lat 12, uczennica kl. VI. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor: Maria Mrożek, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci starsze, klasy V-VII, od 11-15 lat

Daria Małecka, lat 12, uczennica kl. VI. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie nauczyciel: Ewa Wysocka, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci starsze, klasy V-VII, od 11-15 lat

 Barbara Skiba, lat8, uczennica kl. II. Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie, instruktor: Jerzy Kopras, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci młodsze, klasy od 0-IV, od 6-10 lat        Mikołaj Szabała, lat 15, uczeń kl. VIII. Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie, instruktor: Jerzy Kopras, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci starsze, klasy V-VII, od 11-15 lat

Aniela Cudzich, lat 8, uczennica kl. II.  Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor: Maria Mrożek, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci młodsze, klasy od 0 – IV, od 6 do 10 lat

 Zofia Niewiadomska, lat 12, uczennica kl. VI. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie, nauczyciel: Dorota Misiak, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci starsze, klasy V-VII, 11-15 lat

Maria Nawrotkiewicz, lat11, uczennica kl. V. Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie, instruktor: Jerzy Kopras, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci starsze, klasy V-VII, od 11-15 lat

Saba Dzwonek, lat13, uczennica kl. VII. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie, nauczyciel: Dorota Misiak, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci starsze, klasy V-VII, od 11-15 lat

Zofia Samol, lat 8, uczennica kl. II. Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie, instruktor: Jerzy Kopras, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci młodsze, klasy od 0 – IV, od 6 do 10 lat

NAGRODY IM. WŁADYSŁAWA ŚLEWIŃSKIEGO, UFUNDOWANE PRZEZ DYREKTORA MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH  
PROF. DR HAB. ROBERTA KOTOWSKIEGO

Gabriela Wąsikowska, lat 11, uczennica kl. V. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie, nauczyciel: Dorota Misiak, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci starsze, klasy V-VII, od 11-15 lat

Micha Kowalczyk, lat 11, uczeń kl. V. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie, nauczyciel: Dorota Misiak, w kategorii: szkoły podstawowej: dzieci starsze, klasy V-VII, od 11-15 lat

 NAGRODY IM. WŁADYSŁAWA ŚLEWIŃSKIEGO, UFUNDOWANE PRZEZ DYREKTORA PAŃSTWOWEJ GALERII W SOPOCIE, EULALIĘ DMOWSKĄ

Jagoda Tylka, lat 13, uczennica kl. VII. Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota -Skotnickiego w Młodzieszynie, nauczyciel: Beata Ciura, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci starsze, klasy V-VII, od 11-15 lat

 NAGRODA IM. WŁADYSŁAWA ŚLEWIŃSKIEGO, UFUNDOWANA PRZEZ

ADAMA MIROSŁAWA ORLIŃSKIEGO, RADNEGO SEJMIKU WOJ. MAZOWIECKIEGO

Dominik Wąsikowski, lat 11, uczeń kl V. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie, nauczyciel: Dorota Misiak, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci starsze, klasy V-VII, od 11-15 lat

NAGRODY IM. WŁADYSŁAWA ŚLEWIŃSKIEGO UFUNDOWANE PRZEZ WICEPREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, MINISTRA KULTURY DZIEDZICTWA NARODOWEGO PROF. PIOTRA GLIŃSKIEGO

Karolina Krauzowicz, lat 9, uczennica kl. II. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor: Maria Mrożek, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci młodsze, klasy od 0 – IV, od 6 do 10 lat

Kamil Sprutta, lat 13, uczeń kl.  VIII. Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie, instruktor: Jerzy Kopras, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci starsze, klasy V-VII, od 11-15 lat

 Agnieszka Stachowiak, lat 15, uczennica kl. I. Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie, instruktor: Jerzy Kopras, w kategorii: szkoły średnie, młodzież  

Łukasz Mrożek, mieszkaniec Nowego Targu, w kategorii: dorośli

Teresa Winkowska, mieszkanka Łodzi, w kategorii: dorośli

Katarzyna Mrożek, mieszkanka Nowego Targu, w kategorii: dorośli

 Elżbieta Pyra, mieszkanka Włocławka, w kategorii: dorośli

Jolanta Tyrol, mieszkanka Mikołowa, w kategorii: dorośli

 Monika Boruta-Sałacińska, mieszkanka Sochaczewa, w kategorii: dorośli

Zdzisław Chlebowski, mieszkaniec Sochaczewa, w kategorii: dorośli

Ignacy Pałka, mieszkaniec Radomia, w kategorii: dorośli

 Łucja Kasiniak, lat 10,5, uczennica kl. IV. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor: Maria Mrożek, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci młodsze, klasy od 0 – IV, od 6 do 10 lat

Zofia Samol, lat 8, uczennica kl. II. Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie, instruktor: Jerzy Kopras, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci młodsze, klasy od 0 – IV, od 6 do 10 lat Antonina Czubak, lat 10, uczennica kl. IV. Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota -Skotnickiego w Młodzieszynie, nauczyciel: Beata Ciura, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci młodsze, klasy od 0-IV, od 6-10 lat                  

Aleksandra Mikołajska, lat 16, uczennica kl. II. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor: Maria Mrożek, w kategorii: szkoły średnie, młodzież   

Mikołaj Szabała, lat 15, uczeń kl. VIII. Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie, instruktor: Jerzy Kopras, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci starsze, klasy V-VII, od 11-15 lat

 Wiktoria Adamczyk, lat 15, uczennica kl. VIII. Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota – Skotnickiego w Młodzieszynie, nauczyciel: Beata Ciura, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci starsze, klasy V-VII, od 11-15 lat

Franciszek Budzyk, lat 15, uczeń kl. VIII. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor: Maria Mrożek, w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci starsze, klasy V-VII, od 11-15 lat

Anna Ligęza, lat 12, uczennica kl. VI. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor: Maria Mrożek, w kategorii: szkoły podstawowej, dzieci starsze, klasy V-VII, od 11-15 lat

Adrian Klepacki, lat 11, uczeń kl. V. Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie, instruktor: Elżbieta Lipska w kategorii: szkoły podstawowe, dzieci starsze, klasy V-VII, od 11-15 lat