Rozdział drugi. Władysław Ślewiński jest kuzynem Józefa Chełmońskiego.

We mgle

Rozdział drugi. Życiorys, w cieniu, czyli pechowy żywot artysty malarza.

 Władysław Ślewiński jest kuzynem Józefa Chełmońskiego.

Przodkowie:  

Dziadek artysty malarza Władysława Ślewińskiego:  

Wojciech Andrzej Ślewiński herbu Szreniawa, urodzony około 1793 roku zmarł 4 listopada 1854 roku w Warszawie, pochowany cmentarz Powązkowski, Katakumby, rząd 169 miejsce 6 nr inwentarzowy 7633 . Podpułkownik gwardii ,Sęczys Podpułkownik  gwardii grenadierów pieszych Wojska Polskiego.

Babka artysty malarza Władysława Ślewińskiego:

 Katarzyna Chełkowska urodzona około 1797 roku zmarła po 4 listopada 1854 roku ślub 4 czerwca 1818 w Warszawie.  Wdowa po oficerze Wojska Polskiego

Ślub: Elżbiety Katarzyny Chełkowskiej z Wojciechem Andrzejem Ślewińskim odbył się w 4 czerwca 1818 roku w Warszawie

Z tego małżeństwa przyszły na świat – urodziły się dzieci:

Trzy ciotki Władysława Ślewińskiego:

Najstarsza: Elżbieta Klementyna Ślewińska, urodzona  8 lipca 1818- data śmierci nieznana.

Druga:  Helena Katarzyna – Ślewińska, urodzona 12 marca 1823 roku w Warszawie – data śmierci nieznana.

Trzecia: Michalina Lucyna – Ślewińska, urodzona  18 marca 1825 w Warszawie zmarła 23 czerwca 1904 roku w Warszawie. Pochowana  w Warszawie ,na cmentarzu Powązkowskim ,kwatera 73,rząd 4 miejsce 29: Maria Rossmanowa  inw. 21693

Ojciec Artysty malarza Władysława Ślewińskiego urodził się jako czwarty syn:   Kajetan Konstanty Ślewiński, data urodzenia: 18 .02 1827 r. w Białyninie Starym, zmarł 16 lutego 1915 r. w Warszawie.

Rodzice przyszłej żony Józefa Chełmońskiego.

Najstarsza ciotka Władysława Ślewińskiego,  Elżbieta Klementyna Ślewińska herbu Szreniawa urodzona  8 lipca 1818 w Warszawie, data śmierci nie znana wyszła za mąż za Józefa Korwin- Szymanowskiego, herbu Jezierza urodzonego 1815 roku w Warszawie-obywatela ziemskiego ,oficera wojska polskiego. Józefa Korwin Szymanowskiego  pochowano w Warszawie na Cmentarzu Powązkowskim, kwatera 163, rząd 6, miejsce 6,7,8: Korwin Szymanowscy inw. 332

Ślub Elżbiety Klementyny  Ślewińskiej z Józefem  Korwin- Szymanowskim  odbył się w 1836 roku w kościele parafii  Świętego Aleksandra w Warszawie.

Z tego małżeństwa urodziła się przyszła żona Józefa Chełmońskiego  Maria Korwin – Szymanowska  herbu Jezierza urodziła się w 1861 roku- zamarła 10 lutego 1942 roku w Gierczycach w wieku 81 lat

Józef Maria Chełmoński herbu Prawdzic urodził się 6 listopada 1849 roku w Boczkach Chełmońskich niedaleko Łowicza zmarł 6 kwietnia 1914 roku w Kuklówce Zarzecznej. Ślub Marii Korwin – Szymanowskiej   z Józefem Maria Chełmońskim  odbył się 18 czerwca 1878 roku w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny na Lesznie w Warszawie.

Tak o to się stało, że Władysław Ślewiński jest kuzynem Józefa Chełmońskiego, który namówił młodego artystę do uczęszczania do Szkoły Wojciecha Gersona w Warszawie. Wojciech Gerson, profesor szkoły  czcił  Leonarda da Vinci i prowadził nauki z rysunku draperii, oraz uczniom swojej szkoły czytał: Traktat o Malarstwie, Leonarda da Vinci.