Nagroda TWÓRCY KULTURY 2019 roku

Nagroda TWÓRCY KULTURY 2019 roku
Na podstawie Uchwały NR XXVI/263/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury: po zasięgnięciu opinii Komisji Opiniującej wnioski o przyznawanie nagród Burmistrza Miasta Sochaczew powołanej dnia 10 września 2019 r. Zarządzeniem NR 198.2019. W dniu 7 listopada 2019 r. otrzymałem Nagrodę Burmistrza Miasta Sochaczew, a także gratulację o następującej treści: „W tym szczególnym dniu, gdy podsumowujemy dokonania sochaczewskiego środowiska kultury w mijającym roku, pragniemy przekazać serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za podejmowane inicjatywy, twórczą pasję, promowanie miasta na kulturalnej mapie kraju. Życzę pomyślności i satysfakcji z pracy oraz powodzenia w realizacji kolejnych twórczych zamierzeń”. Piotr Osiecki Burmistrz Miasta Sochaczew
Cieszę się z tej NAGRODY TWÓRCY KULTURY 2019 roku i składam serdeczne podziękowania za wszystkie, które dostałem od Pana Piotra Osieckiego. Burmistrza Miasta Sochaczew.
Najbardziej doceniam nagrodę, która dostałem po raz pierwszy w dniu 5 października 2011 roku w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie z rąk Piotra Osieckiego. To książka jest ona dla mnie szczególna. To biografia ilustrowana: pt.: „Fryderyk Chopin” – opracowana przez Janusza Ekierta, w dedykacji dla mnie
Piotr Osiecki Burmistrz Miasta Sochaczew napisał takie słowa:
„Ludzie sztuki są przywiązania do świata wartości. Gratuluję Panu pięknej twórczości malarskiej. Proszę przyjąć wyrazy uznania i życzenia wielu udanych działań artystycznych. Piotr Osiecki
Składam też serdeczne podziękowania pani Joannie Niewiadomskiej – Kocik, Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Sochaczew za to, że w filmie: pt. „Dzień Twórcy Kultury ” 2019 r. udzieliła informacji o imprezach kulturalnych, które odbyły się, na ziemi sochaczewskiej i w jednym zdaniu przypomniała nam, że: ” Dni Sochaczewa (6 czerwca 2019 roku o godzinie 11 .00) rozpoczęły się: VIII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym im. Władysława Ślewińskiego pt. Kocham Polskę…”, było to zdanie szczególnie, ponieważ od ośmiu już lat i zawsze dzięki wsparciu: Wydziałowi Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Sochaczew rozpoczynamy te: ” Dni Święta Mieszkańców, czyli Dni Sochaczewa: jak zawsze i w tym roku również zaczęły się, inauguracją: IX Wydarzenia Artystycznego: „Kocham Polskę …” Władysław Ślewiński to impreza pod auspicjami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz przewodnictwem artystycznym Rektora profesora Adama Myjaka, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
W tym roku jak zawsze, w programie uroczystości odbyły się:
– Koncert Chóru Młodzieżowego Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina I i II stopnia w Sochaczewie pod dyrekcją Iwony Niemyjskiej.
– Gala wręczenia Nagród i Dyplomów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, Nagród i Dyplomów Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Mateusza Morawickiego oraz Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, a także Nagród im. Władysława Ślewińskiego dla zwycięzców 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego pod hasłem: „Kocham Polskę … Oblicze Polskiej Ziemi”
W Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie przez dwa miesiące można było oglądać wystawę pokonkursową, która liczyła sto prac plastycznych nagrodzonych artystów w różnym wieku z całej Polski.
W roku 2019 dla oddania czci naszej Ojczyźnie, Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie zorganizowały VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Władysława Ślewińskiego pod hasłem: „Kocham Polskę… Oblicze Polskiej Ziemi” oraz nierozerwalnie z nim związane IX Wydarzenie Artystyczne Kocham Polskę, któremu towarzyszyły wystawy pokonkursowe. W 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego wzięło udział: 570 uczestników z całej Polski, wręczono: 59 nagród w tym konkursie.
Konkurs odbywa się co roku i budzi szerokie zainteresowanie ludzi z całej Polski.
Jest nam miło, że praca wielu ludzi przy organizacji tej społecznej inicjatywy została dostrzeżona i uhonorowana.
Zapraszam do udziału w kolejnej edycji konkursu w roku 2020.
Jarosław Miaśkiewicz, Event Manager,
Prezes Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego