Poświęcenie pokarmów w Witkowicach.

W Wielką Sobotę na znak Zmartwychwstania oraz Życia i zbawienia, które dokonało się za pomocą ofiary na krzyżu Jezusa Chrystusa. Mieszkańcy wsi Witkowice przynieśli swoje koszyczki z pokarmami, do Pracowni Plastycznej: Kocham Polskę … Z Sercem. Pracownia działa od stycznia tego roku w każdą sobotę w godzinach 9.00-11.00 w Witkowicach.
Poświęcenia pokarmów dokonał ksiądz proboszcz Paweł Olszewski.
Wręczył wszystkim przybyłym prezenty- życzenia świąteczne z obrazem Hansa Memlinga, Sąd Ostateczny, który obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Gdański.
Życzenia świąteczne poprzedził cytat z Pisma Świętego o treści:
„Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie a Ja w Tobie”. J 17,21
Życzenia na Święta Wielkanocne brzmią:
„Kościół to wspólnota ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i w imię Trójcy Przenajświętszej przyjęli chrzest. Życzę wszystkim Parafianom, którzy uwierzyli Jezusowi i przyjęli chrzest, aby te święta spędzili w jedności z braćmi i siostrami ochrzczonymi w Kościele, na Eucharystii wspominając mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa! Alleluja Pan Zmartwychwstał”.
Pieczęć okrągła: Bazylika Św. Jana Chrzciciela. Parafia Rzymsko Katolicka w Brochowie
Podpisał: ks. Paweł Olszewski. Proboszcz Parafii Brochowskiej.
Na zakończenie ksiądz dokonał również poświęcenia ikono obrazów, które namalowały dzieci uczestniczące w zajęciach plastycznych organizowanych przez artystę malarza Jarosława Miaśkiewicza.
Ikono obrazy namalowane przez dzieci w wieku 7 – 13 lat, przestawiają oblicze: Anioła złotowłosego narysowanego z końcem XII wieku.
W Wielkanocne Święta życzę wszystkim: dużo zdrowia oraz pogody ducha
Jarosław Miaśkiewicz
Event Manager.
Prezes Towarzystwa Miłośników Malarstwa
Władysława Ślewińskiego