V Wydarzenie Artystyczne

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MALARSTWA WŁADYSŁAWA ŚLEWIŃSKIEGO oraz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOCHACZEWIE oraz zapraszają na uroczystość

V WYDARZENIA ARTYSTYCZNEGO KOCHAM POLSKĘ… WŁADYSŁAW ŚLEWIŃSKI

w dniu 10 czerwca 2015 o godzinie 11: 00 w MBP w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21

W programie:
• Koncert Chóru uczniów PSM I i II st. im. F. Chopina w Sochaczewie pod dyr. Iwony Niemyjskiej z okazji

Międzynarodowego Roku: Polski –Litwy – Białorusi 250. Rocznicy Urodzin Michała Kleofasa Ogińskiego (1765-1833);

• Podsumowanie IV Sochaczewskiego – Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego, Gala wręczenia nagród dla zwycięzców konkursu

• Wystawa pokonkursowa pt.”KOCHAM POLSKĘ… PEJZAŻ OJCZYSTY”

• Słodki poczęstunek dla uczestników V Wydarzenia Artystycznego 2015