Poszukiwane talenty z plastyczną wyobraźnią

W 2015 roku temat pracy plastycznej jaką należy wykonać , brzmi: KOCHAM POLSKĘ…PEJZAŻ OJCZYSTY Czwarta edycja Sochaczewskiego Konkursu Plastycznego im.Władysława Ślewińskiego o zasięgu ogólnopolskim. Będzie trwała do

30 KWIETNIA 2015 r.

Główne nagrody i dyplomy dla zwycięzców ufundował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Patronat Artystyczny objęła nad imprezą o charakterze cyklicznym: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.
Patronaty Honorowe należą do największych polskich narodowych muzeów : w Warszawie dr Agnieszka Morawińska , w Krakowie Zofia Gołubiew, w Kielcach dr Robert Kotowski oraz Górnośląskiego Muzeum mgr. Alicja Knast
Patronatem objęli imprezę przedstawiciele władz samorządowych jak co roku : Marszałek Województwa Mazowieckiego –Adam Struzik , Burmistrz Miasta Sochaczewa-Piotr Osiecki ,Starosta Powiatu Sochaczewskiego – Jolanta Gonta oraz siedmiu wójtów .
Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Malarstw Władysława Ślewińskiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie zachęcają do wzięcia udziału w konkursie , który kierowany jest do dzieci , młodzieży i osób dorosłych z całej Polski .
Regulamin konkursu znajduje się na stronach internetowych: www.slewinski.e-sochaczew.pl oraz www.bibliotekamiejska.sochaczew.pl
Jury Konkursu będzie pracowało pod przewodnictwem profesora Ryszarda Sekuły, nauczyciela akademickiego , artysty malarza w składzie komisji będą pracowali : dr hab.Łukasz Rudnicki , adiunkt na warszawskiej ASP, po raz pierwszy Andrzej Novak Zempliński, artysta malarz : koni, pejzaży oraz widoków architektonicznych. Urszula Gawłowska,artysta malarz ,historyk sztuki nauczyciel historii , Jarosław Miaśkiewicz,artysta malarz, prezes Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego. Sekretarzem konkursu jest : Anna Pałys, kustosz: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie ul. 1 Maja 21,96-500 Sochaczew. Właśnie na ten adres należy wysyłać prace plastyczne.
Artystko, Artysto!!!
Odkryj Piękno Naszej Ojczyzny
Narysuj, namaluj pracę plastyczną