Monografia Historyczna już wydrukowana

19 listopada 2014 roku drukarnię opuściła publikacja pt: „Śladami światowej sławy artysty i malarza Władysława Ślewińskiego „   Autor projektu książkiJarosław Miaśkiewicz. 

Redaktor prowadzący: Monika Gadzińska. Projekt okładki i skład graficzny: Kamil Pakuła.

Wydawca to: Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego. ISBN978-83-940606-0-2

Pomysłodawcą tej inicjatywy jest historyk, autor książek, nauczyciel historii oraz członek honorowy TMMWŚ: Aleksander Grzegorz Turczyk. Wszystko zaczęło się od wykładu dla ludności miejscowej w kościele w Mikołajewie.To właśnie tam pomysł przedstawił po raz pierwszy nauczyciel, historyk ziemi sochaczewskiej. Miała to być kilkostronicowa broszura, może nawet w formie bardzo ubogiej czarno – biała bez żadnych kolorowych fotografii obrazów.

Jeden tylko rozdział pt: „Władysław Ślewiński (1856-1918)”

Tym razem następny szkic historycznyo ojcu malarza Kajetanie Ślewińskimoraz prawa autorskie ofiarowała bezpłatnie dla towarzystwa historyk, nauczyciel dr Agnieszka Zając – Sławińska, która również jest członkiem stowarzyszenia.

Podobnie znakomity historyk, Bogusław Kwiatkowski napisał i ofiarował prawa autorskie do najdłuższego szkicu historycznego tej publikacji pt:.” Z Dziejów Parafia Świętych Męczenników Jana i Pawła w Mikołajewie ”

To książka poświęcona pamięci profesor zw. dr hab. Władysławy Jadwigi Jaworskiej.

Dzięki wsparciu Burmistrza Piotra Osieckiego oraz Starostwa Powiatowego w Sochaczewie- Starosty Tadeusza Korysia

Urzędu Gminy w Teresinie, wójta gminy Marka Olechowskiego, Urzędu Gminy Nowa Sucha, wójta gminy Macieja Mońka oraz Urzędu Gminy w Iłowie wójta gminy Romana Kujawy a także wielu darczyńców indywidualnych, którzy wsparli zbiórkę środków na wydanie książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie, projekt wydania książki został zakończony.

Zamieszczono w tej książce na papierze kredowym kolorowe fotografie najważniejszych obrazów artysty i  malarza Władysława Ślewińskiego.

Można napisać, że cały pierwotny zamiar broszury zmienił się o cały obrót kuli ziemskiej, dzięki dobrej woli wielu ludzi, kochających sztukę.

Zamówienie na zakup książki,  prowadzone będzie

w Miejskiej Bibliotece Publicznej Kramnice w Sochaczewie ul 1 Maja 21.

Książkę będzie można nabyć w cenie 10zł.

 Sochaczew 2014