Nagrody im.Władysława Ślewińskiego zostały wręczone zwycięzcom

KONKURS ODBYWA SIĘ POD PATRONATEM

MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE, dr Agnieszka Mrawińska

Muzeum Narodowego w Kielcach,   dr Robert Kotowski

Górnośląskiego Muzeum w Bytomiu, dr Dominik Abłamowicz 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

POSŁA NA SEJM RP. Macieja Małeckiego

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEWA Piotra Osieckiego

STAROSTY POWIATU SOCHACZEWSKIEGO Tadeusza Korysia

                                                                        WÓJTÓW GMIN:

                                                    MŁODZIESZYNJoanny Szymńskiej

                                                    SOCHACZEW, Mirosława Orlińskiego

                                                    BROCHÓW, Andrzeja Fijołek

                                                    TERESIN, Marka Olechowskiego

                                                       IŁÓW, Romana Kujawy

                                                       NOWA SUCHY, Macieja Mońka

                                                        RYBNO, Grzegorza Kropiaka

                                              PATRONAT ARTYSTYCZNY 

                                WARSZAWSKIEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH

                                                                          JURY KONKURSU

RYSZARD SEKUŁA, Profesor, nauczyciel, artysta malarz warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych

Dr hab. ŁUKASZ RUDNICKI, adiunkt na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych

MARCIN HUGO-BADER, artysta malarz

JAROSŁAW MIAŚKIEWICZ, artysta malarz, Prezes, TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MALARSTWA WŁADYSŁAWA ŚLEWIŃSKIEGO

URSZULA GAWŁOWSKA, historyk sztuki, nauczyciel

URSZULA WRZESIŃSKA, bibliotekarz, MIŁOŚNICZKA MALARSTWA WŁADYSŁAWA ŚLEWIŃSKIEGO

ANNA PAŁYS, kustosz, sekretarz konkursu

                                                             NAGRODA       WOJCIECHA FIBAKA

                               Marzanna Sobieraj  Sochaczew, w kategorii: dorośli

                                                       N A G R O  D  A  i   DYPLOMY

               Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1990-1995 r. Lecha Wałęsy

DAGMARA CYBULSKA, uczennica Gimnazjum Nr2 w Sochaczewie, nauczyciel Zdzisław Chlebowski

                                     

                       NAGRODA       WOJCIECHA FIBAKA

              DANUTA SAWA , Sochaczew, w kategorii: dorośli

 

               Nagroda im. Władysława Ślewińskiego ufundowana przez:

 Posła na Sejm RP. Macieja Małeckiego
 ALEKSANDRA RDES, uczennica ZS. im.Jana Pawła II w Baranowie ,nauczyciel: Małgorzata Rytel-Kunc

Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

KAMIL BIERNACKI, uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sochaczewie

CEZARY WIDAWSKI, uczeń ZSP. Nr 4 w Żyrardowie, nauczyciel: Ewa Wysocka

Samorząd  Miejski w Sochaczewie

 PRZEMYSŁAW DRUŻNY, uczeń Gimnazjum Nr 2 w Sochaczewie, nauczyciel : Zdzisław Chlebowski

Starosta Powiatu Sochaczewskiego :Tadeusz Koryś

MICHAŁ FLORCZAK, uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sochaczewie

Przewodniczącą Rady Powiatu: Halina Pędziejewska  

ADAM SZYMAŃSKI, uczeń Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Sochaczewie

 Wójt Gminy Młodzieszyn: Joanna Szymańska

JULIA KRYSZTOWIAK,  uczennica SP. im. gen. Stanisława Grzmota- Skotnickiego w Młodzieszynie ,

nauczyciel: Mirosława Jackowska

Wójt Gminy Teresin: Marek Olechowski

MARTYNA WIELOGÓRSKA, uczennica  Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana  Kolbego w Teresinie

nauczyciel: Małgorzat Klata, kategoria szkoły podstawowe

Wójt Gminy Sochaczew: Mirosław Orliński

JOANNA PETRYKOWSKA ,  uczennica Z. S. P. Nr 6 w Żyrardowie  , nauczyciel: Dorota Misiak

 PAULINA KĘPKA ,  uczennica Z. S. P. Nr 6 w Żyrardowie  , nauczyciel: Dorota Misiak

Nagroda im. Władysława Ślewińskiego ufundowana przez:

 Adama Mirosława Orlińskiego

SZYMON KOSMAN, uczeń Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Sochaczewie

Wójt Gminy Brochów : Andrzej Fijołek

LIDIA ZIEMKIEWICZ ,  uczennica S. P. im. F Chopina w Brochowie  , nauczyciel: B. Siekiera

SEBASTIAN SZYMAŃCZAK, uczeń ZS. im.Jana Pawła II w Baranowie ,nauczyciel: M. Rytel-Kunc

Wójt Gminy Iłów : Roman Kujawa

KAROLINA ŁACHETA , uczennica S. P. im. B. Chrobrego  w Kapturach  , nauczyciel: A. Kamińska

Nagrody im. Władysława Ślewińskiego, ufundowane przez: MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE DYREKTORA dr  Agnieszkę Morawińską

ALICJA TOMASZEWSKA, uczennica  ZS. im.Jana Pawła II w Baranowie ,nauczyciel: M. Rytel-Kunc

ALEKSANDRA SIENKIEWICZ, ZPSP. im .W . Gersona w Warszawie ,nauczyciel :T. Barszcz

DOMINIKA KOŻUCH, ZPSP. im .W . Gersona w Warszawie ,nauczyciel :T. Barszcz

Nagroda im. Władysława Ślewińskiego, ufundowana przez: MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, DYREKTORA Marka Swica

 MARTYNA BARANOWSKA  ,  uczennica Z. S. P. Nr 6 w Żyrardowie  , nauczyciel: Dorota Misiak

Nagrody im. Władysława Ślewińskiego, ufundowane przez: MUZEUM NARODOWE W KIELCACH , DYREKTORA  dr Roberta Kotowskiego

 DOROTA PĘKSA, uczestniczka koła plastycznego przy Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu, instruktor Maria Mrożek, kategoria: szkoły średnie

PATRYCJA MEZIŃSKA, uczennica  S. P. im. M.  Kolbego w Teresinie,   nauczyciel: Małgorzat Klata

JAKUB ZAJĄC, uczeń S. P. im. M.  Kolbego w Teresinie,   nauczyciel: Małgorzat Klata

 HANNA MIKA ,  uczennica Z. S. P. Nr 6 w Żyrardowie  , nauczyciel: Dorota Misiak

KLAUDIA BRZEZIŃSKA ,  uczennica Z. S. P.  w Dąbrowie Górniczej  , nauczyciel: M. Wnukowski

KLAUDIA CIEPAK ,  uczennica Z. S. P.  w Dąbrowie Górniczej  , nauczyciel: M. Wnukowski

WERONIKA CIEŚLIK ,  uczennica Z. S. P.  w Dąbrowie Górniczej  , nauczyciel: M. Wnukowski

Nagrody im. Władysława Ślewińskiego, ufundowane przez: GÓRNOŚLĄSKIE MUZEUM W BYTOMIU , DYREKTORA  dr Dominika  Abłamowicza 

TERESA MATUSIAK , Sochaczew

WIKTORIA KARBOWNICZEK, uczennica  ZS. im.Jana Pawła II w Baranowie ,nauczyciel: M. Rytel

KAROL WYSOCKI , uczeń S. P. im. M.  Kolbego w Teresinie,   nauczyciel: Małgorzat Klata

Nagroda  im. Wł. Ślewińskiego, ufundowana przez: Dyrektora Radia Niepokalanów

KAROL WRÓBEL, uczeń Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Sochaczewie nauczyciel: Jolanta Kamińska

Nagroda  im. Wł. Ślewińskiego, ufundowana przez:   Redakcję Radia FAMA

 NORBERT BODYCH ,  uczeń Z. S. P. Nr 6 w Żyrardowie  , nauczyciel: Dorota Misiak

Nagroda  im. Władysława Ślewińskiego, ufundowana przez:

 Redakcję Expressu Sochaczewskiego

WIKTORIA DERDZIKOWSKA , uczennica  ZS. im.Jana Pawła II w Baranowie ,nauczyciel: M. Rytel

Nagroda im. Władysława Ślewińskiego, ufundowana przez: DYREKTORA  M.B.P. w Sochaczewie, Barbarę Bronicz

OLIWIA ŁAPIŃSKA, uczennica ZSP. Nr 4 w Żyrardowie, nauczyciel: Ewa Wysocka

Nagroda im. Władysława Ślewińskiego, ufundowana przez: PREZESA, TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MALARSTWA, artystę malarza, Jarosława Miaśkiewicza

PAULINA GAJDA, uczennica Gimnazjum Nr 2 w Sochaczewie, nauczyciel Zdzisław Chlebowski