Zaprosili nas uczniowie Szkoły Podstawowej w Śladowie

Z wizytą w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie

W dniu 7 października 2013 roku, na specjalne zaproszenie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śladowie, Martyny Sawickiej, oraz uczniów , odbyła się prelekcja historyczna na temat losów rodziny Ślewińskich na ziemi sochaczewskiej. W wykładzie uczestniczyły dzieci z klas IV, V i VI.

Agnieszka Sławińska i uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie podczas prelekcji historycznej o rodzinie Ślewińskich

Historyk Towarzystwa Miłośników Malarstwa, Agnieszka Sławińska przybliżyła uczniom ze Śladowa postać Kajetana Ślewińskiego – ojca słynnego malarza, Władysława Ślewińskiego. Dzieci aktywnie uczestniczyły w prelekcji i chętnie odpowiadały na pytania związane z walką Polaków o niepodległość. Wysłuchały również opowieści o tułaczce zesłanego na katorgę na Syberię, Kajetana Ślewińskiego, który za udział w Powstaniu Styczniowym został ukarany 6 – letnim rozstaniem z rodziną, pozbawieniem majątku w Bogusławicach i opuszczeniem ojczyzny. Uczniowie ze Śladowa zainteresowani byli powiązaniami rodziny Ślewińskich z ziemią sochaczewską – Patrycja Wosińska z klasy VI przeczytała bezbłędnie napisany w XIX- wiecznym języku nekrolog, który Kajetan zamieścił po śmierci swojej żony Heleny z Mysyrowiczów w „Gazecie Warszawskiej”. Emilka Przydatek z klasy VI zarecytowała fragment wspomnień wnuka Kajetana – Mieczysława Fijałkowskiego, w których  opisywał on sławne uczty na dworze w Domaniewicach. Malownico położony folwark nad Pilicą stał się po Białyninie, drugim domem dla osieroconego jedynaka, Władysława Ślewińskiego i miejscem spotkań rodzinnych. Właśnie tam były Sybirak – Kajetan, otoczony córkami i wnuczętami, gościł w latach 1905-1908 swojego syna, znanego już wówczas postimpresjonistę, Władysława Ślewińskiego z jego żoną Eugenią Szewcową.

 

Nauczyciel sztuki, Pani Beata Poryszewska zapowiedziała, że uczniowie wezmą udział w III edycji konkursu organizowanego przez Prezesa Towarzystwa Miłośników Malarstwa im. Władysława Ślewińskiego – Jarosława Miaśkiewicza. Uczniowie ze Śladowa czekają z niecierpliwością na ogłoszenie tematu kolejnej edycji. Piękne położenie szkoły, nieopodal Puszczy Kampinoskiej, blisko malowniczego brzegu Wisły oraz historia rodziny Ślewińskich, nastraja Panią Dyrektor Martynę Sawicką i jej podopiecznych do podjęcia kolejnych, artystycznych wyzwań…

Panie Prezesie, czekamy na temat.

 

Agnieszka Sławińska