List Zofii Gołubiew, Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie .

Kraków, 22 maja 2013

 

 

 

 

 

Szanowny Pan

Jarosław Miaśkiewicz

Prezes

Towarzystwa Miłośników Malarstwa

im. Władysława Ślewińskiego

 

 

Szanowny Panie Prezesie,

Drodzy Uczestnicy II Sochaczewskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego, Szanowni Miłośnicy Malarstwa Władysława Ślewińskiego

 

Muzeum Narodowe w Krakowie patronuje drugiej edycji konkursu nie tylko jako instytucja posiadająca kolekcję dzieł tego wybitnego artysty, ale również jako instytucja prowadząca różnorodną działalność edukacyjną  skierowaną do szerokiego grona odbiorców i wspierająca organizowanie wydarzeń propagujących upowszechnianie wiedzy o sztuce, rozwijanie zdolności artystycznych i wrażliwości estetycznej w każdym wieku.

Szczególne wyrazy uznania składamy zatem organizatorom konkursu  Towarzystwu Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego w Witkowicach i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie oraz lokalnej społeczności i władzom za wspieranie tej inicjatywy oraz innych działań upamiętniających malarza w jego rodzinnych stronach. Gratulujemy imponującej liczby ponad 800 nadesłanych prac konkursowych, a ich autorom gorąco dziękujemy za udział w konkursie.

 

Przypadająca w tym roku 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego stała się dla organizatorów konkursu okazją do uhonorowania ojca malarza, Kajetana Ślewińskiego, powstańca styczniowego. Spotkania towarzyszące jednej z dwóch wystaw czasowych w Muzeum Narodowym w Krakowie poświęconych tej rocznicy (Artyści – świadkowie powstania styczniowego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach) udowodniły,  jaką rolę odgrywa w społeczeństwie lokalna pamięć o historii i jej bohaterach, i jak żywa jest ona właśnie w „małych ojczyznach”, często mając wyraz w zakładanych z inicjatywy lokalnych społeczności towarzystwach czy regionalnych muzeach, chroniących od zapomnienia bohaterów historycznych wydarzeń i ich świadków, w tym także artystów.

Postaci Władysława Ślewińskiego, którego nazwisko jest jednym z  ważniejszych w historii polskiego malarstwa, studenta francuskich Académie Julian i Académie Colarossi, członka École de Pont-Aven, na szczęście nie trzeba chronić od zapomnienia. W badaniach źródeł twórczości artystów nie wolno jednak zapominać, jak ważna jest pamięć o ich rodzimych korzeniach, zwłaszcza w miejscach, gdzie się one znajdują.

Oryginalna, indywidualna postawa twórcza Ślewińskiego, ukształtowana w kręgu oddziaływania postimpresjonistycznej sztuki Paula Gauguina i fascynacji tym francuskim artystą, wynik poszukiwań nowych środków artystycznych wypowiedzi i autentycznego wyrazu, może inspirować dzisiaj do poszukiwania własnej, indywidualnej, nie tylko artystycznej, postawy.

Kocham Polskę i Gauguina, mawiał Ślewiński. Tegoroczna edycja konkursu zatytułowana „Kwiaty polskie na Mazowszu” zwraca szczególną uwagę na rolę kształtowania wrażliwości na piękno rodzimego pejzażu i zachęca do wnikliwych obserwacji regionalnego kolorytu.

      Przyjaźniący się ze Ślewińskim Stanisław Wyspiański, dla którego natura była jednym z najważniejszych źródeł inspiracji twórczej, autor słynnego Zielnika – zbioru  rysunków polnych kwiatów i ziół wykonanych w trakcie wycieczek w okolice Krakowa, napisał w jednym ze swych dramatów: Kwiat ciągnie myśl mą przedziwnym urokiem.

 

Obaj artyści byli członkami założonego w 1897 roku w Krakowie Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, skupiającego najwybitniejszych polskich twórców przełomu wieków XIX i XX. Aktywna działalność Towarzystwa „Sztuka” była wyrazem ambicji twórczego środowiska tego okresu, pragnienia zachowania najwyższego poziomu artystycznego i promowania niezależnej sztuki polskiej na arenie światowej.

Takich celów i ich realizacji życzymy także Towarzystwu Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego i jego podopiecznym.

Z wyrazami szacunku,

Zofia Gołubiew

Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie