Nowa kandydatka do TMMWS

Agnieszka Zając – Sławińska, absolwentka Historii i Politologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracuje jako nauczyciel Historii i Wiedzy O Społeczeństwie.

Pisze pracę doktorską na temat młodocianych więźniarek politycznych osadzonych w więzieniu w Bojanowie.

Zajmuje się badaniem historii regionalnej, w tym dziejów parafii Kozłów Biskupi, Mikołajew i wsi Białynin. Szczególnie interesują ją losy ziemiańskiej rodziny Ślewińskich, z której pochodził,

urodzony 1 czerwca 1856 r. w Białyninie nad rzeką Pisią, światowej sławy artysta malarz ,

Władysław Ślewiński- postimpresjonista .

Został on ochrzczony 19 czerwca 1856r

w Kościele pod wezwaniem Świętych Męczenników Jana i Pawła w Mikołajewie.

Agnieszka Sławińska napisała : ”Dzieje parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim”, wyd. „Perła „ 2008r.

Książka jest dedykowana jej Rodzicom. Praca ta otrzymała wyróżnienie przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

Obecnie zbiera materiały do pracy historycznej :

„Syn ziemi białynińskiej, ojciec światowej klasy malarza,

polski patriota:powstaniec styczniowy  i ziemianin

 Kajetan Ślewiński”

Kajetan Konstanty  Ślewiński urodził się 18 lutego 1827 roku w Białyninie nad rzeką Pisią i został ochrzczony w kościele w Kozłowie Biskupim, właściciel wsi Białynin  leżącej nad rzeczką Pisią prawobrzeżnym dopływem Bzury, gmina Nowa Sucha.

Jej praca zostanie przedstawiona podczas III wydarzenia artystycznego 2013r.

„Kocham Polskę…” Władysław Ślewiński.

Zamiarem Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego jak i samej autorki , jest uhonorowanie ojca malarza

Kajetana Ślewińskiego, powstańca styczniowego oraz wszystkich ludzi walczących w powstaniach, wojnach i strajkach o Wolną Polskę.

Dzieje się to w Roku Pamięci Powstania Styczniowego.