Patronat Honorowy i NAGRODY, Zofii Gołubiew Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie

Zofia Gołubiew      Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

Obejmuje patronat imienny nad II Sochaczewskim Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym im. Władysława Ślewińskiego o temacie „Kwiaty Polskie na Mazowszu” oraz nad III Wydarzeniem Artystycznym „Kocham Polskę…Władysław Ślewiński”.

Jako nagrody dla laureatów konkursu chciałaby przekazać…

Zofia Gołubiew urodziła się 20 kwietnia 1942 roku w Krakowie. Jest znanym polskim historykiem sztuki oraz autorytetem w dziedzinie muzealnictwa. Związana, przez niemal całą karierę zawodową z Muzeum Narodowym w Krakowie, w którym pracę podjęła dwa lata po ukończeniu studiów z zakresu historii sztuki w Uniwersytecie Jagiellońskim. Początkowo pełniła funkcję redaktora wydawnictw Muzeum (1974-1980), a następnie Kierownika Działu Nowoczesnego Polskiego Malarstwa i Rzeźby (1980-1996). Dalsze lata kariery zawodowej związane były z piastowaniem stanowiska Wicedyrektora ds. Naukowych i Oświatowych, by od kwietnia 2000 r. objąć stanowisko Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie.

W 1985 roku, po remoncie sal w Sukiennicach, pod autorskim nadzorem prof. Mieczysława Porębskiego, przygotowała wraz z zespołem pracowników „Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku”. W 1991 r., również pod nadzorem prof. Porębskiego, zorganizowała w Gmachu Głównym „Galerię Sztuki Polskiej XX wieku”, która przez wiele lat była największą tego typu prezentacją sztuki współczesnej w Polsce i stanowiła znakomitą bazę dla zorganizowanej na przełomie lat 2004/2005 nowoczesnej ekspozycji „Galeria Sztuki Polskiej XX i XXI wieku”.

Jako Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie uporządkowała sytuację prawną i prawno-lokalową Muzeum oraz opracowała projekt przekształcenia czterech domów biograficznych – Oddziałów Muzeum Narodowego: Domu Jana Matejki, Domu Józefa Mehoffera, Muzeum Stanisława Wyspiańskiego oraz „Atmy” – willi Karola Szymanowskiego w Zakopanem, w nowoczesne centra poświęcone czterem wielkim artystom.

W 2007 roku, po zakończeniu wieloletniego remontu, urządzony został nowy Oddział Muzeum – Pałac Biskupa Erazma Ciołka. Do ważnych Zofii Gołubiew przedsięwzięć należą również: oddanie do remontu oraz modernizacji Oddziału na I piętrze Sukiennic, decyzja o rewitalizacji kompleksu w Oddziale Czapskich oraz urządzenie nowego Oddziału przy placu Sikorskiego, polegające na odzyskaniu dla muzealnych celów zabytkowego Spichlerza (obecnie magazyn) i budowie nowego budynku na przyległej działce.

Od 1 grudnia 2000 r. pełni funkcję Członka Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a od 19 marca 2001 r. jest Członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Zofia Gołubiew uhonorowana:

·         Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2011)

·         Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2010)

·         Krzyż Oficerski Norweskiego Orderu Zasługi (2012)

·         Order Księżnej Olgi II klasy (Ukraina, 2008)

·         Order Księżnej Olgi III klasy (Ukraina, 2005)

Nagroda Miasta Krakowa w dziedzinie kultury i sztuki (2008

Król Norwegii Harald V nadał Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie odznakę Oficera Orderu Zasługi.